eduzhai > Socail Sciences > Womens & Gender >

Jsou ženy V České republice mzdově diskriminovány? Závěry z vybraného podniku (Are Women Wage Discriminated on the Labour Market? Results from the Selected Firm)

  • Save

... pages left unread,continue reading

Document pages: 14 pages

Abstract: Czech : Studie zkoumá výši genderové mzdové mezery (GPG) ve vybraném podniku s cílem zjistit, zda jsou ženy v daném podniku mzdově diskriminovány. K identifikaci nevysvětlené části genderové mzdové mezery jsou užity dvě metody: Oaxaca-Blinderův rozklad a metodu párového srovnání. Autoři ve zvoleném podniku identifikují genderovou mzdovou mezeru ve výši 19 v neprospěch žen. Tento mzdový rozdíl nebyl vysvětlen rozdíly ve známých charakteristikách mužů a žen. S užitím Oaxaca-Blinderovy dekompozice bylo zjištěno, že efekt diskriminace se pohybuje na úrovni 100 GPG. Existenci mzdové diskriminace žen potvrdilo také párové srovnání. English : The paper examines the amount of gender pay gap (GPG) in the selected company to find out if the company wage discriminates women or not. To estimate the discriminatory component of gender pay gap, authors have used two methods: the Oaxaca-Blinder decomposition and the method of pair-wise comparison. The authors conclude that in selected companies the gender pay gap is about 19 . This pay gap cannot be explained by different performance characteristics of men and women in this company. By contrast, women have better characteristics compared to men. Their wages should be higher than the wage of men. Using the Oaxaca-Blinder decomposition, it was found that the effect of discrimination makes up more than 100 of GPG. The existence of wage discrimination against women in the company has been confirmed using method of pair-wise comparison too.

Please select stars to rate!

         

0 comments Sign in to leave a comment.

    Data loading, please wait...
×