eduzhai > Physical Sciences > Geology >

Water Keren En Combineren, Functiecombinaties Bij Waterkeringen (Water - Its Control and Combination, Multifunctionality and Flood Defences)

  • Save

... pages left unread,continue reading

Document pages: 86 pages

Abstract: English version of this paper can be found at http: ssrn.com abstract=2435295 Dutch : de combinatie van weg en dijk bespaart kosten, en genereert tegelijkertijd nieuwe bronnen van inkomsten. Als gevolg hoeft de functie van waterkering geen extra risico te lopen; immers in Nederland en daarbuiten leggen mensen al eeuwen wegen op dijken. Meerwaarde tegen minder kosten en met meer opbrengsten. Dat is het principe van multifunctionaliteit. Hiervan zijn intussen ontelbaar veel voorbeelden rond waterkeringen. Dit boek bespreekt er dertig, en presenteert een analyse van wat multifunctionaliteit werkelijk is. English : The combination of road and dike can save costs and, at the same time, generate new sources of revenue. The damming function of the dike does not need to be compromised as a result; in the Netherlands and elsewhere people have been building roads on dikes for centuries. Added value for lower costs and with new revenues. That is the principle behind multifunctionality. There are already countless examples of this relating to flood defences. This book gives almost thirty, and presents an analysis of what multifunctionality is really.

Please select stars to rate!

         

0 comments Sign in to leave a comment.

    Data loading, please wait...
×