eduzhai > Applied Sciences > Transportation >

De Performance van DBFM bij Rijkswaterstaat: Een Kwantitatieve Analyse van Projectendata (The Performance of DBFM at Rijkswaterstaat: A Quantitative Analysis of Project Data)

  • Save

... pages left unread,continue reading

Document pages: 3 pages

Abstract: Dutch Dit is een deelrapportage voor het onderzoeksproject “Evaluatie 15 Jaar DBFM-Contracten bij Infrastructuurprojecten van Rijkswaterstaat” dat is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat. Dit deelrapport maakt tevens deel uit van de onderzoeksagenda binnen het samenwerkingsverband tussen de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en Rijkswaterstaat.English This report is part of the research project "Evaluation 15 Years DBFM at Rijkswaterstaat " and was conducted by Erasmus University Rotterdam and the University of Groningen. This report is also part of the long-term cooperation program between Rijkswaterstaat and the Faculty of Spatial Sciences of the University of Groningen.

Please select stars to rate!

         

0 comments Sign in to leave a comment.

    Data loading, please wait...
×