eduzhai > Applied Sciences > Transportation >

De Onstuitbare Opmars Van Drones (The Unstoppable Rise of Drones)

  • Save

... pages left unread,continue reading

Document pages: 7 pages

Abstract: Dutch : De huidige luchtvaartwetgeving in Nederland loopt tegen handhavingsproblemen aan door de onstuitbare opmars van drones. Deze bijdrage richt zich op de vraag of de huidige juridische kaders verandering behoeven ten gevolge van technologisch ontwikkelingen en, zo ja, welke veranderingen nodig zijn. English : Existing aviation law in the Netherlands is running into enforcement issues because of the unstoppable rise of drones. The paper addresses the question whether the current legal framework needs changes with regard to technological developments and, if so, what needs to be changed.

Please select stars to rate!

         

0 comments Sign in to leave a comment.

    Data loading, please wait...
×