eduzhai > Applied Sciences > Food Science >

Cafea (Coffee)

  • Save

... pages left unread,continue reading

Document pages: 4 pages

Abstract: Rezumat în limba română: Articolul prezintă evoluţia pieţei mondiale a cafelei în anul 2015 şi perspective pentru 2016. În 2015, preţurile la cafea au înregistrat o scădere importantă faţă de anul precedent, în special la Arabica (-25,0 ), dar şi la Robusta (-16,2 ). Pentru 2016, prognozele indică o diminuare a producţiei mondiale şi o creştere a consumului. English : The article presents the development of the world coffee market during 2015 and projections for 2016. In 2015, the international coffee prices substantially decreased, especially for Arabica (-25,0 ), but also for Robusta (-16,2 ). The projections for 2016 show a decline for the world coffee production and a consumption increase.

Please select stars to rate!

         

0 comments Sign in to leave a comment.

    Data loading, please wait...
×