eduzhai > Applied Sciences > Food Science >

Porumb (Corn)

  • Save

... pages left unread,continue reading

Document pages: 8 pages

Abstract: Romanian : Rezumat în limba română: Bazat pe o bibliografie de specialitate, articolul evidențiază elementele de bază ale tendințelor pieței globale a porumbului în anul 2016 și perspectivele pentru 2017 și este structurat pe subcapitole în funcție de indicatorul analizat. Primul subcapitol prezintă dinamica cotațiilor porumbului tranzacționat la cea mai reprezentativă bursă agricolă din lume pentru piața internațională a cerealelor, pe parcursul anului 2016. Expunerea cuprinde și o analiză a factorilor fundamentali ai pieței porumbului în ultimele trei sezoane agricole la nivel mondial și pe fiecare țară principal producătoare, consumatoare, exportatoare și sau importatoare. Articolul se încheie cu o examinare a principalilor indicatori la orizontul anilor 2017-2018, conform prognozelor statisticienilor Departamentului Agriculturii din Statele Unite ale Americii. English : Based on a specialized bibliography, the paper highlights the basics of the global corn market trends in 2016 and the prospects for 2017-2018 and is structured on sub-chapters according to the indicator under review. The first sub chapter shows the dynamics of corn quotations traded on the most representative world agricultural stock exchange (Chicago) for the international grain market during the year 2016. The exposure also includes an analysis of the fundamental factors of the maize market in the last three agricultural seasons worldwide and in each of the main producing, exporting, exporting and or importing country. The article ends with an examination of key indicators over the 2017-2018 outlook, according to the statistics of the United States Department of Agriculture.

Please select stars to rate!

         

0 comments Sign in to leave a comment.

    Data loading, please wait...
×