eduzhai > Applied Sciences > Food Science >

Soiul Component Al Sistemului Sol- Apa – Plantă - Atmosferă La Culturile De Ardei, Varză De Toamnă Şi Pepeni Verzi Din Câmpia Crişurilor (Impact of Soil-Water-Atmosphere System in Crops of Peppers, Cabbage and Watermelons from the Criş Plain)

  • Save

... pages left unread,continue reading

Document pages: 6 pages

Abstract: Romanian : Lucraea se bazează pe cercetările efectuate la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Oradea în 2012-2013 pe un preluvisol. În cultura ardeiului gras s-au studiat 12 soiuri; la soiul Mureş s-a obţinut cea mai mare producţie iar la soiul De Siria s-a obţinut cea mai mică producţie. La cultura verzei de toamnă cea mai mare producţie s-a obţinut la soiul de Socodor, iar cea mai mică la soiul De Buzău. În cultura pepenilor verzi cea mai mare producţie s-a obţinut la soiul Roxana, iar cea mai mică la soiul Charlestone Gray. Cercetările arată importanţa studierii comportării soiului pentru cea mai bună folosire a relaţiilor din sistemul sol-apăplantă- atmosferă din diferite zone. English : This paper is based on several research conducted on preluvisol at the Oradea Agricultural Research Resort during 2012-2013. In our research we have analyzed 12 varieties of peppers: the highest production was obtained by Mureş variety and the variety of Syria recorded the lowest production. In the field of autumn cabbage crop, our research results showed: Socodor variety recorded the biggest production and Buzău variety recoded the smallest production. At the culture of watermelons, the highest production was recorded by Roxana variety, and the smallest one by Charlestone Gray variety. Our research shows the importance of studying the behavior of vegetables and fruit varieties in order to obtain the best use of the soil-water-plant-atmosphere ecosystem in different regions from Romania.

Please select stars to rate!

         

0 comments Sign in to leave a comment.

    Data loading, please wait...
×