eduzhai > Applied Sciences > Food Science >

Ritueel Slachten. Spanning Tussen Religieuze Tolerantie En Dierenbescherming (Religious slaughtering between religious tolerance and animal protection)

  • Save

... pages left unread,continue reading

Document pages: 12 pages

Abstract: Dutch : De afgelopen jaren was er negatieve aandacht in de media voor halal voedsel tijdens een schoolkamp, in een ziekenhuis, in de kantine van school, Tweede Kamer en gemeente. De kritiek in de media en in discussies op internet richt zich vooral op de dieronvriendelijkheid van ritueel slachten en op de groeiende invloed van islamitische zeden en gewoonten. De kritische berichtgeving is aanleiding om de positie van ritueel slachten en halal voedsel nader te onderzoeken. In deze bijdrage ga ik na in hoeverre deze kritiek nieuw is en hoe de Nederlandse samenleving reageert op religieuze voedselvoorschriften. Hoe gaan de Nederlandse wetgever en rechter om met religieuze voorschriften met betrekking tot voedsel? In hoeverre is ritueel slachten in Nederland mogelijk en was hiervoor aanpassing van wet- en regelgeving nodig? Wie bepaalt wat halal of koosjer is en welke rol speelt de overheid hierbij? En, tot slot, hoe moeten we deze kritische geluiden interpreteren? English : This paper describes the regulations about kosher and halal slaughtering in the Netherlands since 1870. There have been protest against the allowance of religious slaughtering, that is animal being slaughtered without being stunned first ever since the stunning of animals before slaughtering became legally mandated. From the end of the 19th century animal protectionists have tried to forbid or limit unstunned slaughtering. A century later the critique is still there. New is that it is about halal meat and that not only animal protectionist but also anti-Islamist join in the protests.

Please select stars to rate!

         

0 comments Sign in to leave a comment.

    Data loading, please wait...
×