绿色安全网站
 • 文摘首页
 • 教学论文
 • 实用文档
 • 个人简历
 • 论文中心
 • 演讲范文
 • 英语学习
 • 党团社会
 • 职场技巧
 • 作文园地
 • 法律文书
 • 幼儿教育
 • 故事大王
 • 教育论文
 • 节日庆典
 • 高考频道
 • 法律英语
 • 涉外文书
 • 法律术语
 • 经典案例
 • 拉汉法律词汇表

   lossario Latino-Cinese Di Diritto Romano

   Abdicatio 弃权,放弃(公法范畴皇帝或官员放弃职位)

   Abdicatio tutelae 辞去监护

   Absens 失踪人

   Absentia 失踪;缺席

   Absolutio 免诉,宣告无罪,开释

   Abstinnere ab hereditate 放弃继承权

   Acceptilatio 正式免除

   Accessio 添附

   Accipiens 受让人

   Accusatio 指控,控诉

   Accusatiosuspecti tutoris 使遣嘱监护人丧失监护权的刑事诉讼,对嫌疑监护人的控告

   Aquisitio 取得

   Actio 诉讼;诉权

   Actio ad exemplum 类似……之诉

   Actio ad exhibendum 出示之诉,交出原物之诉;提出之诉

   Acito aestimatoria(quanti minoris) 行纪之诉,估价之诉(减价之诉)

   Actio aquae pluveae arcendae 排放雨水之诉

   Actio arbitraria 调解之诉,仲裁之诉,

   Actio auctoritatis 瑕疵担保之诉

   Actio bona fidei(=ludicia bonae fidei) 善意诉讼,诚信诉讼

   Actio calvisiana 卡尔维西安之诉(解放自由人法定继承之诉)

   Actio certa pecuniae creditae 确定的金钱债务之诉

   Actio civilis inceti(=praescriptis verbis) 不确定的市工法诉讼,对待给付之诉

   Actio commldati 使用借贷之诉,出借物之诉

   Actio commodati contraria 对待使用借贷之诉

   Actio communi divedendo (divedundo) 分割共有物之诉,分割共同财产之诉

   Actio conducti(ex conducto) 承租之诉

   Actio confessoria 确认役权之诉(包括用益权)

   Actio confessoria utilis 确认役权扩用之诉(包括用益权)

   Actio contraria 对待诉讼(适用于不完全的双务契约;寄托、使用借贷、信托、委托、质权)

   Actio fiduciae 信托诉讼

   Actio fiduciae contraria 对待信托诉讼

   Actio damni iniuriae 不法侵害财产之诉

   Actio de aestimato 行纪之诉,估价之诉

   Actio de arboribus caedendis 砍伐树木之诉

   Actio de effusisvel deiectis 泼到或投掷之诉

   Actio iniuriarum (Actio aestimatoria) 侵辱之诉,伤害之诉

   Actio institoria 总管之诉

   Actio iudicati 已决案之诉

   Actio legati(Actio ex testamento)? 遗赠之诉(遗嘱之诉)?

   Actio locati 出租之诉,定做人之诉

   Actio mandati 委托之诉

   Actio mandati contraria 对待委托之诉

   Actio mixta 混合之诉

   Actio negatoria 否定役权之诉(包括用益权);所有权保全之诉

   Actio negotiorum contraria 对待管理财产行为之诉

   Actio negotiorum gestorum 管理财产行为之诉

   Actio noxalis 损害投偿之诉

   Actio oneris aversi 混装货物之诉

   Actio Pauliana 保利安之诉,债权保全之诉

   Actio persequendae rei(=Actio persecutoria) 索回物品之诉

   Actio pigneraticia 质押之诉,质物请求之诉

   Actio pigneraticia contraria 对待质物请求之诉

   Actio popularis 民众之诉,公益之诉,众有诉权

   Actio praescriptis verbis 对待给付之诉

   Actio pro socio 合伙之诉

   Actio Publicana 普布利西安之诉,善意占有之诉

   Actio quod iussu 依令之诉

   Actio quod metus causa 胁迫之诉

   Actio rationibus distrahendis 侵吞财产之诉,帐目清洁之诉

   Actio recepticia(ex) 承保之诉

   Actio redhibitoria 退货之诉

   Actio reipersecutoria 损害赔偿之诉

   Actio rei uxoriae(actio de dote) 返还嫁资之诉,妻财之诉

   Actio rerum amotarum 返还妻子盗窃的丈夫的财产之诉,藏匿婚后财产之诉

   Actio rerum legatorum nomine (=Actio ex testamento)? ? ? 遗赠物指定之诉

   Actio Rutiliana 收买(活着的)破产债务人财产之诉

   Actio sequestrataria 扣押之诉

   Actio Serviana 抵押担保之诉,塞尔维安之诉,出售破产债务人财产之诉

   Actio servi corrupti 诱惑奴隶之诉,腐蚀奴隶之诉

   Actio stricti iuris 严法诉讼

   Actio subsidiaria 补充诉权(在没有确定的诉讼保护时赋予的诉讼,通常为欺诈之诉)

   Actio suspecti tutoris 监护人嫌疑诉讼

   Actio temporales(temporariae) 临时诉讼

   Actio tributoria 分配之诉,分摊之诉

   Actio tutelae 监护诉讼

   Actio utilis 扩用之诉

   Actio venditi(ex vendito) 卖物之诉

   Actio vi bonorum raptorum 暴力抢劫之诉

   Actio vindicatio usufructus 确认用益权之诉

   Actiones in ius conceptae 基于法律之诉(依市场法之诉)

   Actiones perpetuae 永久诉讼,永久诉权

   Actiones poenales(=Actio pigneraticia Contraria)??? ?(相对质物请求之诉

   Actor 原告,管理人

   Actus 行为;驾车通行权

   Actus legitimus 要式行为(未附条件、期限的行为)

   Addictio 将被告本人裁交原告

   Addictio in diem 择优解除约款

   Ademptio 取消

   Adfinis 姻亲

   Adfinitas 姻亲关系

   Adfinitates serviles 奴隶姻亲关系

   Adgnatio 宗亲

   Adgnati(o cognati)ex lateribus 旁系血亲(血亲)

   Adgnatus 宗亲属,父系亲属

   Adgnatus proximus 最近宗亲属

   Adgnatus ultimus 远宗亲属

   Aditio he

  reditatis 接受继承,接受遗产

   Adiudicatio 分配裁判,分析裁判

   Adlectio 选择任职,任职

   Adlectus solutionis causa 基于要式口约接受清偿的人

   Administratio 管理,协助

   Administrator rerum 财产管理人

   Adoptator 收养人

   Adoptatus 被收养人

   Adoptio 他权人收养

   Adoptio plena 完全收养

   Adoptio minus plena 不完全收养

   Adrogatio 自权人收养

   Adsertor libertatis 释奴人

   Adstipulator 要式口约的共同债权人

   Adulterium 通奸

   Aedes 建筑物,房屋

   Aediles 营造官

   Aedilis curulis 市政官

   Aedilicius 从属人的地位

   Aequitas 公正

   Aestimatio 估价,行纪

   Affectio(maritalis) 婚意,配偶关系

   Affectio possidendi 占有心素

   Ager censorius 公借地?

   Ager colonicus 殖民地土地

   Ager compascuus 公共牧场

   Ager decumanus 承担交纳什一税的田地

   Ager desertus 撂荒地

   Ager ex hostibus captus 从敌人手中取得的土地

   Ager occupatorius 战胜者土地

   Ager privatus 私人土地

   Ager publicus 公地

   Ager quaestorius 永租地

   Ager stipendiarius 贡赋地(al principes,行省土地)

   Ager vectigalis 纳税田(al popolus,罗马及行省地)

   Agnoscere liberos 承认子女

   Agricola 农民

   Agrimensor 土地测量人

   Alae 风险购买,射悻

   Alienatio 让渡

   Alieni iuris 他权

   Aliud pro alio 易物出售?

   Alluvio 淤积地

   Amovere 强占

   Ampliationes 审判延期

   Animus 心素,意思,愿望

   Annona 粮食供给

   Apolides 无城邦者

   Apostolus 上诉移送状?

   Appellatio 控告,上诉

   Appellator 控诉人

   Aqua et igni interdictio 充军,切断水火

   Aquae dactus 用水权

   Aquae haustus 汲水权

   Aquae ducendae(ductus) 排水权,导水权

   Arbitrium 裁决,判断

   Arbitrium boni viri 公正人士的决定

   Arbor infelix 绞刑

   Argentarius 钱庄主

   Arrhae 定金

   Arrha confirmatoria 承诺定金

   Arrha poenitentialis 惩罚性定金

   Arrhae sponsaliciae 订婚保证金,聘礼

   Auctoritatis interpositio 补充能力,需要准可

   Auctoritas patrum 元老院准可

   Auctoritas principis 君主准可

   Auctoritas prudentium 法学家的权威学说

   Auctoritas tutoris 监护人的准可,批准,授权

   Audientia 听审

   Auspicia 占卜权

   Avulsio 冲积地

   Beneficium abstinendi 因弃权的照顾

   Beneficium competentiae 能力利益,能力限度照顾

   Beneficium inventarii 财产清单利益

   Beneficium legis Faecidiae 法尔其第法的恩惠

   Beneficium liberorum vel aetatis 子女或年龄的照顾

   Beneficium separationis 区分之利益

   Bis de eadem re agi non potest (Bis de eadem re ne sit actio) 一事不再理,禁止一事两诉

   Bona 财产

   Bnoa adventicia 外来特有产

   Bona fides 善意,诚实信用

   Bona materna 母遗特有产

   Bona vacantia sine herede 无人继承的遗产

   Bonae fidei iudicia 善意诉讼,诚信之诉

   Bonorum cessio 财产让与

   Bonorum distractio 部分变卖财产,财产零卖

   Bonorum emptio 购买破产债务人的财产

   Bonorum emptor 购买破产债务人财产的人

   Bonorum possessio contra(sine)tabulas 违反遗嘱的遗产占有

   Bonorum possessio edictalis 依告示的遗产占有

   Bonorum possessio decretalis 依裁决的遗产占有

   Bonorum possessio ex Carboniano edicto 依卡尔波尼安告示的遗产占有

   Bonorum possessio furiosi nomine 以精神病人名义的遗产占有

   Bonorum possessio secundum tabulas 依据遗嘱的遗产占有

   Bonorum possessio ventris nomine 以胎儿名义的遗产占有

   Bonorum possessor 遗产占有人

   Bonorum venditio 变卖破产债务人的财产

   Boni mores 善良风俗

   Calumnia 诬告

   Capitalis 死刑,极刑,剥夺自由

   Capitis deminutio 人格变更

   Capitis deminutio maxima 人格大变更

   Capitis deminutio media 人格中变更

   Capitis deminutio minima 人格小更变

   Caput 人格,民事资格

   Casus 事变

   Casus cui resisti non potest 无法抗拒的事变

   Casus fortuitus 意外事变

   Casus improvisus 无法预见的事变

   Casus maior 意外事变

   Casus minor 轻微事变

   Casus mixtus 混合事变

   Casus voluntarius 依本人意愿发生的事变

   Causa 原因,事由

   Causa cognita 熟悉所有的情况,调查案件事实

   Cautio 保证金,担保,约据

   Cautio damni infecti 关于潜在损害之要式口约,谨防未生损害之诉

   Cautio in iudicio sisti 到庭担保金

   Caut

  io legatorum servandorum causa 信守遗嘱之要式口约

   Cautio Muciana 姆奇亚担保(继承人为占有遗产提供的担保

   Cautio rem pupilli salvam fore ?

   Cautio rem ratam dominum habiturum 对认为将拥有物的保证金?

   Cautio fructuaria 用益保证

   Censor 监察官,审计官

   Census 监察,审计,财产等级;人口调查

   Cessio in iure 拟诉弃权

   Chirographarius 字据

   Circumvenire 拐骗

   Citatio(=in ius vocatio) 传唤

   Civis 市民

   Civitas 市府,市民资格,公法(与ius相对称时)

   Codex 法典,敕令汇编

   Codex vetus 旧法典

   Codicilli 遗嘱补充,遗嘱附书

   Coercitio 强制权

   Coemptio 买卖婚姻

   Coemptionator 买婚人

   Cognatio 血亲关系

   Cognatio ex lateribus 旁系血亲

   Cognatio civilis 法定血亲

   Cognatio naturalis 自然血亲

   Cognationes serviles 奴隶亲属关系

   Cognatus 血亲

   Cognitio 调查案件事实

   Cognitio extra ordinem(processi civili straordinari) 非常诉讼

   Cognitio praetoria 裁判官审理

   Cognitor 诉讼代理人,辩护人

   Cognomen 姓氏

   Coheres 共同继承人

   Collatio bonorum 财产合算

   Collatio bonorum emancipati 脱离父权人的财产合算

   Collatio descendentium 卑亲属财产合算

   Collatio dotis 嫁资合算

   Collatio dotis profecticiae 对家父设定的嫁资进行合算

   Collegia mercatorum 商业团体

   Collegium 社团

   Colonia 殖民地,垦殖区

   Colonus 佃农 ,农奴

   Colonus partiarius 交付实物地租的佃农

   Comitia Calata 民众大会

   Comit

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  下一页

  相关文章
  热门文章
  [设为首页]  [加入收藏]                   RSS
  热门法律术语
  最新法律术语
  热门范文
  党团范文
  简历范文
  法律范文
  热门作文
  幼儿教育